REKRUTACJA DODATKOWA
na wyjazdy zagraniczne

w ramach
Programu Erasmus + 2021/2022


Logowanie

Aktualności


Regulamin

Kontakt z administratorem

Lista przyjętych na rozmowy


Liczba studentów online: 0
Aktualności

II Rekrutacja Erasmus+ 2021/2022
2021-03-26 11:58:41

HARMONOGRAM II REKRUTACJI DO PROGRAMU ERASMUS+ 2021/2022:

29.03- 13.04 - w celu rejestracji do systemu rekrutacyjnego proszę przesłać zaświadczenie o średniej ocen na adres kamila.tworek@ue.wroc.pl
09.04 godzina 12,00 - spotkanie informacyjne z Biurem SMM
09.04 (piątek) godzina 15,00 - 13.04 (wtorek) godzina 15,00 - rejestracja w systemie rekrutacyjnym online i wybór 2óch uczelni (student)
14.04 - 20.04 - przydział miejsc (SMM) - student czeka na kontakt Biura SMM, dopiero po nim wypełnia Formularz Osobowy
20.04 - deadline wypełnienia formularza osobowego
23.04 - ogłoszenie wyników rekrutacji (mail SMM)
od 23.04 - nominacje (SMM)


FORMULARZ OSOBOWY
2021-03-05 15:27:12

Formularz osobowy 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MwzJV98HcECWcs0qjJM1q5nYnYISSspKgFnAJrcYuQJUOU9KV1pXOFZFNU1GQThNRDNVVDRYWFJTTi4u
Deadline wypełnienia formularza: 20.04.2021

Niewypełnienie formularza oznacza rezygnację studenta z udziału w Programie Erasmus+ 2021/2022

Rekrutacja Trwa!
2021-03-04 12:32:28

Przypominamy, że rekrutacja trwa od 9 do 14 kwietnia. W momencie zapisów na uczelnie liczy sie tylko wysokość średniej ocen (zaświadczenie dostarczone mailem do naszej sekcji), a nie kolejność zapisów. 


RODO
2021-03-01 16:47:40

UWAGA. Zalogowanie się do systemu stanowi wyrażanie zgody na przetwarzanie przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu danych osobowych w związku z procesem rekrutacji na studia w ramach Programu Erasmus, edycja 2021, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).


RODO (English wersion)
2021-03-01 16:21:56

CAUTION. Logging in to the system constitutes consent to the processing of personal data
by Wroclaw University of Economics and Business in connection with the recruitment process for study trips under the Erasmus Program, edition 2021

in accordance with the Personal Data Protection Act of May 10, 2018 (Journal of Laws of 2018, item 1000)


Rekrutacja Erasmus 2021/2022
2021-02-01 12:12:36

Harmonogram Rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 przedstawia się następująco:


05.03 godz. 15:00 - 15.03 godz. 15:00 - rejestracja w systemie rekrutacyjnym online i wybór dwóch uczelni (student),
16.03 - 21.03 - przydział miejsc (CWM),
24.03 - deadline wypełnienia formularza osobowego online (student),
25.03 - ogłoszenie wyników rekrutacji (CWM),
od 25.03 - nominacje (CWM).


II Rekrutacja Erasmus 2021/2022
2020-09-22 10:11:33

System będzie otwarty od 09.04.2021 od godz. 15:00 do 13.04.2021 do godz. 15:00

Aby uzyskać dostęp do systemu rekrutacyjnego należy dostarczyć do Centrum Współpracy Międzynarodowej (kamila.tworek@ue.wroc.pl) skan zaświadczenia z dziekanatu ze średnią ocen zawierającego nr albumu, PESEL, nr telefonu.


Copyright © 2010